Hasta Haklari Aktivistleri Dernegi

KURUMSAL

MİSYON, VİZYON ve İLKELERİMİZ

MİSYONUMUZ...

İnsanın ve toplumun sağlık ve güvenliğinin insan haklarının doğal ve gerekli unsuru olduğunu kabul ederek; insan onuruna yaraşır bir dünya özlemini gerçekleştirmek için tıbbî etik, ulusal ve uluslararası belgeler ve hukukun genel ilkelerince belirlenen hasta ve hasta yakını haklarının birey ve toplum nezdinde tanınmasını sağlamak, gerçekleşmesi için önündeki her türlü engeli kaldırmak; gelişimi için gerekli ortamı oluşturmak; insan onuruna yakışır ve yaşanabilir çevre ihtiyacının karşılanmasını ve çevreyi koruyucu önlemlerin alınmasını sağlamak amacıyla kamuoyu oluşturarak, kamuoyu oluşturmak, topluma hizmet etmektir.

 

 

VİZYONUMUZ...

Hak ihlallerinin tespiti ve giderilmesi alanında yapılanları geliştirmek, bu alanda yapılamayanları yapmak ve sağlık hizmetinin insani değerlere uygun bir şekilde sunulması için model oluşturacak çalışmalar yapmak ve bu alanda dünyada referans gösterilen Sivil toplum örgütlerinden biri olmaktadır.

 

 

İLKELERİMİZ...

Hak ihlâli kimden gelirse ve kime yönelik olursa olsun ihlalin ve ihlali gerçekleştirenin karşısında olmak temel ilkemizdir. Karar ve eylemlerimizi evrensel hukuk ve ahlak kuralları çerçevesinde oluşturmaktır.